Ó BLUE Business

 

Obtinerea finantarilor nerambursabile:

 

Principalele aspecte ce necesita o atentie deosebita in procesul de aprobare si derulare a proiectelor cu finantari nerambursabile, privesc:

 

 - Definirea strategiei de cautare a surselor de finantare;
 - Transpunerea in practica a ideii de proiect;
 - Asistenta in conceptia spatiului/spatiilor;
 - Asistenta in conceptia fluxului/fluxurilor;
 - Realizarea documentelor pentru obtinerea finantarii;
 - Asistenta in relatiile cu tertii;
 - Studii de piata / de marketing;
 - Studii de impact;
 - Studii de prefezabilitate / studii de fezabilitate;
 - Planuri de investitii;
 - Analize economico-financiare;
 - Analize de risc;
 - Analize cost-beneficiu;
 - Asistenta in relatia cu autoritatile finantatoare;
 - Asistenta in procesul de negociere al contractelor de finantare. 

 

 

Managementul si integrarea proiectelor, consultanta in organizarea achizitiilor publice:

 

Principalele aspecte ce necesita o atentie deosebita pe parcursul implementarii proiectelor, privesc:

 

 - Stabilirea structurii de management al proiectului;
 - Asigurarea resurselor necesare si reducerea permanenta a costurilor;
 - Negocierile cu furnizorii;
 - Realizarea si urmarirea lucrarilor de constructii;
 - Implementarea software-urilor necesare;
 - Organizarea procedurilor de achizitii publice;
 - Urmarirea contractelor;
 - Asistenta in relatiile cu autoritatile finantatoare;
 - Monitorizarea tuturor aspectelor implicate de proiect;
 - Raportarea activtatilor;
 - Rambursarea cheltuielilor;
 - Asistenta in relatiile cu tertii;
 - Auditul proiectului;
 - Adaptarea la schimbarile intervenite pe parcursul derularii;
 - Reducerea riscurilor;
 - Urmarirea si respectarea termenelor;

 

Consiliere in protectia si administrarea proprietatii intelectuale:

 

Drepturi de autor si drepturi conexe, Marci si indicatii geografice, Desene si modele industriale, Brevete de inventie, alte drepturi.

 

 - Asistenta in definitivarea documentelor de protectie;
 - Asistenta pe parcursul procesului de obtinere a protectiei;
 - Administrarea activelor intangibile;
 - Protectia proprietatii intelectuale;
 - Aplicatii ale proprietatii intelectuale;
 - Orientarea catre profit;
 - Reducerea riscurilor;
 - Extinderea protectiei la nivel european si international;

 

 Proiecte digitale:

 

 

 - Structuri de baze de date;
 - Structuri de prezentare;
 - Web-site-uri;
 - Proiecte multimedia interactive, cataloage electronice;
 - Proiecte de arhivare;
 - Design specializat;
 - Aplicatii de calcul;
 - Aplicatii de administrare si control specializat;

 

 

 

Activitati de editare si design specializat:

 

Editarea si designul documentelor inalt specializate de tipul documentelor stiintifice sau de afaceri, presupune luarea in considerare cel putin a urmatoarelor aspecte:

 

 - Publicul tinta;

 - Obiectivul urmarit prin emiterea documentului;
 - Confidentialitatea documentului;
 - Drepturile de proprietate intelectuala;
 - Diferentierea fata de alte imagini intens promovate;
 - Incadrarea corecta in tiparul stiintific specific domeniului sau destinatiei documentului;
 - Utilizarea unui sistem de citare corespunzator;
 - Proiectarea unui sistem de control al distribuirii documentului si de control al editiilor si modificarilor acestuia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie, reproiectare manageriala, analize de piata, analize de impact si analize diagnostic:

 

Realizarea unei strategii viabile pentru orice organizatie, trebuie sa inceapa cu o analiza diagnostic realista si detaliata a respectivei organizatii si a mediului in care aceasta functioneaza.

In acest scop, analizele diagnostic utilizate in mod curent, trebuie completate de analize de piata, analize de oportunitate, analize de impact, analize de risc si analize de eficienta.

La randul lor, acestea pot viza atat resursele tangibile ale organizatiei cat si resursele intangibile ale acesteia.

Pe baza acestor analize, se vor putea obtine o serie de variante strategice, dintre care va trebui aleasa aceea care este cea mai eficienta pentru organizatie.

Avand stabilita directia oferita de varianta strategica aleasa, se poate dezvolta o strategie detaliata, luand in considerare toate aspectele furnizate de analizele anterioare.

De cele mai multe ori, din strategie rezulta ca necesara o reproiectare a intregului sistem managerial al organizatiei sau a unei parti din acesta.

Reproiectarea manageriala, presupune, la randul ei, noi provocari, atat in etapa de creare a noului concept, cat mai ales in etapa finala de implementare si monitorizare a schimbarii.

In concluzie, desi procesul de transformare strategica a unei organizatii pare dificil si de durata, rezultatele obtinute prin acesta si riscurile evitate depasesc fara nici un dubiu asteptarile si constituie premise favorabile pentru dezvoltari ulterioare.

 

Picture2.png

Copyright BLUE Business. All rights reserved.